Als geconventioneerde logopediste worden de officiële tarieven aangerekend, wettelijk bepaald door het RIZIV. Verplaatsingskosten mogen bovenop deze tarieven aangerekend worden en worden forfaitair bepaald.

Wanneer door omstandigheden een therapiesessie niet kan doorgaan, gelieve dit 24u op voorhand te verwittigen. Bij laattijdig of niet verwittigen wordt de sessie aangerekend aan de cliënt.

 

Prestatie Honorarium Remgeld
Sessie van 30 minuten 23,60 euro (kabinet)
22,80 euro (op school)
5,50 euro
6,00 euro
Sessie van 60 minuten
47,40 euro 11,00 euro
Bilan zitting (logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag)
32,20 euro (per half uur onderzoek)
7,50 euro
Evolutiebilan 45,90 euro
11,00 euro

Terugbetaling

De terugbetalingstarieven voor logopedie bedragen in de meeste gevallen 75% van het honorarium. Het WIGW-statuut (Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen) geeft de patiënt recht op een verhoogde financiële tegemoetkoming tot 90%. De aanvullende verzekering hanteert andere terugbetalingstarieven, die variëren tussen de verschillende mutualiteiten. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, kan u zich best informeren bij uw eigen mutualiteit.

Meer info over honorarium en terugbetaling vindt u op de website van het RIZIV.

U wil de therapie graag zo snel mogelijk opstarten?