Tarieven

Als geconventioneerde logopediste worden de officiële tarieven aangerekend, wettelijk bepaald door het RIZIV. Verplaatsingskosten mogen bovenop deze tarieven aangerekend worden en worden forfaitair bepaald.

Wanneer door omstandigheden een therapiesessie niet kan doorgaan, gelieve dit 24u op voorhand te verwittigen. Bij laattijdig of niet verwittigen wordt de sessie aangerekend aan de cliënt.

Prestatie Hono-
rarium
Je bent
gewoon
verzekerd
Je hebt
verhoogde
tegemoetk.
Bedragen van toepassing vanaf 1 april 2017
Terug-
betaling
Remgeld Terug-
betaling
Remgeld
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling 31,13 23,63 7,50 28,13 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 44,47 33,47 11,00 39,97 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten Op school 22,24 16,24 6,00 20,24 2,00
Buiten de school 22,88 17,38 5,50 20,88 2,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten 45,77 34,77 11,00 41,27 4,50

Terugbetaling

De terugbetalingstarieven voor logopedie bedragen in de meeste gevallen 75% van het honorarium. Het WIGW-statuut (Weduwen, Invaliden, Gepensioneerden en Wezen) geeft de patiënt recht op een verhoogde financiële tegemoetkoming tot 90%. De aanvullende verzekering hanteert andere terugbetalingstarieven, die variëren tussen de verschillende mutualiteiten. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, kan u zich best informeren bij uw eigen mutualiteit.

Meer info over honorarium en terugbetaling vindt u op de website van het RIZIV.

U wil de therapie graag zo snel mogelijk opstarten?