Elien Verbeke

Elien Verbeke (4)

In juni 2015 behaalde ik mijn masterdiploma in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen optie Logopedie aan de Universiteit van Gent.
Aansluitend volgde ik het Postgraduaat Dysfagie aan de Artevelde Hogeschool te Gent. Op deze manier wil ik mensen met deze problematiek professioneel behandelen en begeleiden in hun thuissituatie.

Tijdens mijn opleiding kreeg ik de kans op de verschillende domeinen binnen de logopedie te verkennen. Zo deed ik stage in een zelfstandige praktijk, school en ziekenhuis.

In september 2015 startte ik als logopediste in een zelfstandige praktijk waar ik vooral werkte met kinderen met articulatie-, leer- en taalstoornissen.

In 2017 startte ik als logopediste in het AZ Damiaan waar ik vooral mensen met slikstoornissen behandel. Mijn theoretische achtergrond werd uitgebreid met de opleiding Parkinson Zorgwijzer. Deze theoretisch kennis en ervaring zorgen ervoor dat ik streef naar individuele, goed onderbouwde therapie waar de patiënt centraal staat.

Een goede therapie staat voor ons gelijk aan een oprechte communicatie met de patiënt en zijn omgeving, een wederzijdse inzet en respect, aangevuld met het bieden van kwaliteitsvolle oefeningen die gebaseerd zijn op recente inzichten en theorieën.

Eline Rammant

 

Eline Rammant

In juni 2013 studeerde ik af als bachelor in de logopedie aan de Arteveldehogeschool te Gent. Ik kreeg tijdens mijn opleiding de kans de verschillende domeinen van ons werkveld te leren kennen aan de hand van stages in een zelfstandige praktijk, een revalidatiecentrum voor kinderen en een ziekenhuis.

Ik startte in september 2013 in een zelfstandige praktijk waar ik ervaring opdeed bij voornamelijk kinderen met articulatie-, leer- en taalstoornissen. Deze job vulde ik aan met het werken als GON-begeleider bij kleuters, lagereschoolkinderen en adolescenten met autismespectrumstoornissen in het gewoon onderwijs.

Ik kreeg ook de kans om in de praktijk enkele volwassenen met neurologische taal- en spraakstoornissen op te volgen. Ook slikproblemen kwamen een stuk aan bod. Daar deze problematieken mij enorm boeiden en ik ook geprikkeld werd door mijn stage in het ziekenhuis, startte ik in september 2017 het postgraduaat Dysfagie. Sinds juni 2019 kan ik mezelf dan ook benoemen als erkend sliktherapeut.

Door deze nieuwe uitdaging, kon ik ook aan de slag in het AZ Damiaan te Oostende waar ik momenteel deeltijds tewerkgesteld ben. Ik verbreedde mijn horizon en leerde collega Elien kennen. Samen starten we Logopedie Oostende, Gistel & Omstreken, kortom L.O.G.O.

Loes van Laar

Loes 1

Mijn naam is Loes van Laar. Ik ben 33 jaar, getrouwd met Mathias en mama van Millie. Ik studeerde in 2008 af als Professionele Bachelor in de logopedie aan de Hogeschool Vesalius in Gent. Al 12 jaar oefen ik mijn job uit vol enthousiasme en met een lach op mijn gezicht. Ik ben gespecialiseerd in taal en- spraakproblemen en leerstoornissen. Werken met kinderen is mijn passie en ook therapie met volwassenen vind ik interessant en fijn om te doen. De afgelopen jaren heb ik mij steeds bijgeschoold om up to date te blijven en om een kwaliteitsvolle therapie te kunnen aanbieden.

Lees hier meer over de specialismen waarvoor u bij ons terechtkunt.